Reseskildring

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reseskildring

Svinhufvud- släktresan 27-29.9 2013 var ypperligt planerad och genomfördes problemfritt. De nästan 100 deltagarna har all anledning till tacksamhet mot dem som utan att spara på möda på olika sätt bidrog till en lyckad och minnesrik resa.

Fredagen den 27.9 inleddes programmet med resan från Stockholm till Falun där Svinhufvuden redan under medeltiden verkade i betydelsefulla uppgifter på det kända gruvområdet (Kopparberget). Då vi hade anlänt till Falun hann vi bekanta oss med gruvan där man hade upphört med verksamhet för ett par årtionden sedan, se det som ännu fanns kvar, höra om dess historia samt besöka det intressanta och mycket informativa gruvmuseet. Som avslutning på dagen dinerade vi på vårt hotell (Scandic Hotel Lugnet).

Lördagen den 28.9 förflöt förmiddagen i Falun och dess natursköna omgivning på platser med anknytning till släkten Svinhufvud. År 1386 köpte Jöns Svinhufvud gårdarna Höjen och Stämnarvet. Under århundradenas lopp förvärvade släkten även andra gårdar i trakten och annat och deras historia fick vi bekanta oss med genom Elisabeth Hemströms sakkunniga och livfulla guidning. Historien saknade inte dramatiska inslag (t.ex. Stora Aspeboda och dess ägares hårda öde, fastän han hade hjälpt konungen). Vika och Aspeboda kyrkor påminde oss om det andligt livet, som även det hade haft sin givna plats under ofta oroliga tider. Hemström hade i årtionden forskat i områdets historia och beskrev väl disponerat fakta och legender.
Efter att ha ätit lunch på hotellet startade vi mot Stockholm och gjorde ett uppehåll på Qvallsta. Qvallsta gård hade i tiden tillhört släkten Svinhufvud. Där blev vi vänligt mottagna av gårdens nuvarande ägare, verkställande direktör Bonnier. Vi fick höra om gårdens skeden efter släkten Svinhufvud och grundligt bekanta oss med corps-de-logiet ävensom gårdens annex, som används till fritidsbostäder. På gårdens ängar betade grannens boskap och byggnaderna omramades av en trädgård. Förutom besöket på gården gjorde vi en avstickare till den närbelägna Östuna kyrka dit president Svinhuvud inte hann på grund av tidsbrist då han besökte gården år 1935 (detta hade även medierna observerat vilket den även finska språket härskande kyrkvaktmästarens tidningsurklipp visade). På kvällen i Stockholm bjöd direktör Carl-Gustaf Piehl, även känd som seglare, och hans hustru Margaretha (född Svinhufvud) på en utsökt middag i sitt vackra hem på Engelbrektgatan 25. Värdfolkets vänskapsfulla gästfrihet med musikframföranden och annat garanterade att stämningen stod högt i tak efter en omväxlande dag.

Söndagen den 29.9 bekantade vi oss med Sveriges riddarhus. Vi fick höra om adelns betydelse i Sveriges historia. I riddarhussalen sågs 2400 adelsvapen. Företrädda var även de båda nya Svinhufvud-släkterna. Till lunchen hade man inviterat tre styrelsemedlemmar från släktföreningen Svinhufvud i Westergötland, vilka man skapat kontakt med ca ett år tidigare. Den solenna lunchen öppnades av den utmärkte huvudorganisatören Pehr Sommar som bor i Sverige. Eino Svinhufvud tackade särskilt dem som både i Sverige och Finland hade bidragit till den lyckade släktresan. Ebbe Sommar mindes somrarna åren 1930-43 på Kotkaniemi i Luumäki då han på nära håll hade kunnat följa med sina morföräldrars liv. Professor Martti Häikiö talade om P.E. Svinhufvuds livsverk och underströk dess betydelse för tiden då Finland blev självständigt. Häikiö har under många år fungerat som ordförande för Svinhufvud-minnesstiftelsen och skriver som bäst en ny biografi över P.E. Svinhufvud. En hälsning från släkföreningen Svinhufvud i Westergötland framfördes av dess sekreterare Johan A. Lundberg. Hans morföräldrar hade besökts av P.E. Svinhufvud under dennes Sverigebesök 1935. Lundberg redogjorde även för sina nya forskningar och konstaterade bland annat att den siste manlige representanten för släkten Svinhufvud af Qvalstad i Sverige kunde ha varit drängen Gustaf Adolf Glad (1798-1848) (således med en viss reservation). Lundberg berättade vidare att den dåvarande huvudmannen för släkten Svinhufvud af Qvalstad i Finland, Yngve Svinhufvud, hade varit hedersgäst då släktföreningen Svinhufvud i Westergötland höll sitt konstituerande möte år 1959. Vid slutet av lunchen offentliggjordes en preliminär plan för följande exkursion till Åbo och Egentliga Finland år 2016 och personer som lovat medverka vid planering och organisation presenterades. Bland dem kan framför allt nämnas Petri Lindgren och Pekka Harttila. Kim Luotonen fungerade som Sverige-excursionens ypperliga simultantolk.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.