Små berättelser om stormannen

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Små berättelser om stormannen

P. E. Svinhufvud och Kotkaniemi i släktningarnas minnen
Utställning i Kotkaniemi, President P. E. Svinhufvuds hem i Luumäki
1.6.-14.8.2011

År 2011 har det förflutit 150 år sedan republikens president, Pehr Evind Svinhufvud (1861-1944) föddes. Ukko-Pekka är en välkänd gestalt för många från historieböckerna och som staty utanför Riksdagshuset. Eftersom P. E. Svinhufvud motsatte sig den ryska överhögheten deporterades han till Sibirien år 1914. Då han kom tillbaka verkade han som ordförande i självständighetssenaten och som första riksföreståndare för det självständiga Finland. Under de starkt politicerade åren i början 1930-talet lugnande han som president ner de inrikespolitiska förhållandena i Finland.
Utställningen presenterar statsmannen som privatperson. Utgångspunkten för utställningen är intervjuer med barnbarnen våren 2011. De intervjuade var Maj Fahlgren, Barbro Sveholm, Ulla Lahi, Marianne Laijoki, Ebbe Sommar samt Märtha och Mikko Paloniemi, vilka är värda ett hjärtligt tack för att de delat sina värdefulla minnen med oss. Huvuddelen av utställningens föremål har lånats ut av ättlingar till Pehr Evind och Ellen Svinhufvud.

I barnbarnens minnen är stunderna med morfadern oförglömliga. Semestrarna i Kotkaniemi på 1920- och 1930-talen gjorde att stadsbarnen under sin uppväxt kunde delta i lantgårdens arbete och vardag. I Kivijärvis landskap skidade man på vintern och simmade på sommaren, då det blev tid över från trädgårdsarbete och husdjursskötsel. Fiske- och jaktturerna med morfar gav mat på bordet på den självförsörjande lantgården. Under promenader i naturen tenterades barnbarnen i växtlära.

I Kotkaniemi förflöt P. E. Svinhufvuds tid för det mesta i arbetsrummet. Även under pensionstiden fortsatte han arbeta som jurist. Den bekanta gestalten vid sitt skrivbord bland papper och patroner finns bevarad på fotografier. Dagsrytmen var noggrann, från morgonvälling till kvällsvard.

I huset levde man ståndsmässigt; husbönderna och tjänstefolket på skiljda håll. Enligt tidens anda var barnens och de vuxnas världar åtskiljda. Man levde på två språk - på svenska med "mommo Ellen" samt med släktningar och gäster, och på finska med morfar och tjänstefolket.

Att uppleva presidentens liv på nära håll gav en speciell glans och spänning åt samlivet. Man talade inte om politik då barnen var med, och barnen ställde inte frågor till de vuxna. I familjen anammade barnen fosterländska värderingar, som krigstiden stärkte. Än idag berörs de av morfars omsorg om sin familj och hans ansvar för sina närmaste.

Helsingfors 11.5.2011

Elina Brotherus och Leena Svinhufvud

-

Små berättelser om stormannen
P. E. Svinhufvud och Kotkaniemi i släktningarnas minnen

Utställningens manus och texter: Leena Svinhufvud ja Elina Brotherus
Utställningsarkitekt: Outi Turpeinen
Grafik: Maija Toropainen
Bildhantering och fotografering av föremål: Elina Brotherus
Video: Sari Antikainen

Arbetsgrupp: Elina Brotherus, Leena Svinhufvud, Lotta Svinhufvud-Lockett, Outi Turpeinen
Museiverket: Liisa Erä-Esko, Reijo Pasanen, Hanna Suihko, Sirkka Svinhufvud, Jari Valo, Lea Värtinen

Tack:
Maj Fahlgren, Barbro Sveholm, Märtha ja Mikko Paloniemi, Ulla Lahi, Marianne Laijoki, Ebbe Sommar, Mari Kurkan, Kai Luotonen, Pekka Harttila, Heikki Svinhufvud, Marjatta Wallasvaara, Ilona Paloniemi, Eino Svinhufvud, Elina Svinhufvud, Jorma Svinhufvud, Helsingfors universitets växtmuseum / Henry Väre, Pertti Uotila

Originalfoton är från Ulla Lahis, Elina Svinhufvuds, Jorma Svinhufvuds och Marjatta Wallasvaaras fotoalbum samt från Kotkaniemi museets samlingar.

Utställningen har förverkligats med bistånd från P. E. Svinhufvuds minnestiftelse.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.